Om House of Win-Win

Berättelsen om av vad House of Win-Win egentligen är, skulle kunna skrivas på många sätt och utav väldigt många människor! För självklart ligger sanningen i betraktarens ögon och många är de personer som aktivt har bidragit till att verksamheten är vad den är idag!

För att ge Er en någorlunda samlad bild, så kommer vi nedan att kort sammanfatta vägen hit, nuvarande verksamhet samt några av våra värderingar och visioner!

 

Platsen

Den fysiska miljön är och har alltid varit central för oss. Ända från det att konstprojektet "Win-Win" initierades i ett antal ateljeér på Första Långgatan i Göteborg i slutet av nittiotalet, till att ursprungsidén några år senare utvecklades till "House of Win-Win" och fysiskt flyttade några kvarter till den tidigare syfabriken och nuvarande adressen för moderskeppet, Tredje Långgatan 13. Och sen sedemera fram till dags dato då vi förutom detta har verksamhet i sammanlagt ytterligare 9 lokaler och ca 2000 m2. 6 st i gamla Sockerbruket (Klippan) en i Västra Nordstan, en i Majorna samt en på Lindholmen. Mer detaljerad information om detta finner Ni under länken LOKALER.

Nätverket

Mångfald, nyfikenhet och en gemensam längtan att skapa sin egen framtid i samvaro med andra, är det grundläggande hos oss.

Internt har vi ca 70 företag, föreningar och organisationer inom allt från longboard, tjänstedesign, konst, film, kommunikation, kaffekultur, djuplodande filosofi, teater, entreprenörsskap, grafisk formgivning, webb, en surfakademi samt ett inspirerande magasin för en hållbarare livsstil.

Samt externt ett oändligt antal arrangörer som väljer oss som sin lokala arena för: marknader, filmklubbar, vernissager, seminarier, livespelningar, showroom, föreläsningar, modevisningar, fotografering, tankesmedjor mm.

Förhållningssättet

Vi tror att människan har en inneboende potential till såväl konstnärligt som pragmatiskt skapande! Att släppa fram denna potential och låta den få chansen ger livskvalitet, livsnärvaro och resultat! Människor som med medvetenhet söker win-win:situationer, skapar tillsammans med andra likasinnade mer hållbara organisationer och ett godare samhälle.

Att se till helheten, till två eller flera parters bästa är att tänka win-win.

House of Win-Win står för:

"Ett icke normativt, istället ett utforskande.
Ett icke konkurrerande, istället ett samverkande.
Ett icke tvingande, istället ett lustdrivet förhållningsätt."

Att tänka win-win är en förmåga alla har! Ett win-win:tänkande präglas av generositet och ansvarstagande. Dock inte ett ansvarstagande i benämningen att se sig själv behöva ta ansvar för andras behov, beslut och processer. Utan snarare genom att med sina handlingar ge andra individer/aktörer möjligheten och utrymmet att själva välja, agera, utvecklas och bidra!

Aktiviteterna

I varje skapandeprocess finns en "aha-upplevelse"! Så kraftfullt, så fokuserat, och så sårbart! Vi på House of Win-Win kallar detta för en release.

Det kan vara releaser av: ideér, produkter, upplevelser, tankar, experiment, relationer, insikter, innovationer, ambitioner och känslor!

Vi låter Dig möta dem genom: marknader, möten, seminarier, fester, filmer, böcker, konst, tidningar, appar, god mat och god knows!

Kanske vill du vara med och skapa win-win med oss?